Discovering the tiny Island Chalki from Rhodes / Fedezzétek fel Chalki szigetét Rodoszról

My first post on my new travel blog site 🙂

I went on my loyalty day-off (got it from my company because i have been working for them for more than 5 years) to Chalki from Rhodes. My colleague told me it was beautiful, she had been there some weeks earlier so I decided why not? It is not so hot anymore so I will enjoy it.

2 days earlier I had my normal day-off and I decided to go to find the port, where the ship leaves from, Kamiros Skala. First I thought it is in Kamiros, so I went from Lardos, where I live, to the North to Kolymbia and after crossing the island to the West I reached Kamiros.
Well, Kamiros is not Kamiros Skala, the port is not there, where I thought it would be 🙂 So I was driving along the coastline backwards to the South and in 20 minutes I reached Kamiros Skala. Instead of 1 hour it took for about 1,5 / 2 hours to reach the port from Lardos 🙂 But now I knew I had to go first to the South and not doing the extra miles…

It is a small harbour, there are about 3 excursion ship companies, most ships leave at around 9.00/9.15. I bought a ticket to the biggest ship, which was supposed to leave at 9.15 and of course it didn’t leave then 🙂 Because there was an excursion bus full of tourists that didn’t arrive on time. So with a half-hour delay we left and it took for about an hour to get to the Island Chalki.
The ship was coming back from Chalki at 16.00 so we had about 5 hours to see everything. I must say 5 hours are more than enough. There are almost no tourists on this small island, so if you like it quiet then it is ideal for you. For me it was yes quiet but a bit too quiet. I don’t know what I would do here for more than 5 hours…

Az első hozzászólás az új utazási blog oldalamon 🙂 A Hűségnapomon (a cégemtől kaptam, mert több mint 5 éve dolgozom náluk) átmentem Rodoszról Chalki-ra. Az egyik kollégám mesélte, hogy gyönyörű, ő volt a szigeten néhány hete; így elhatároztam, miért ne? Már nem olyan nagy a hőség, így élvezni fogom.2 nappal korábban volt a szabadnapom és úgy döntöttem, hogy megkeresem a kikötőt, ahonnan a hajó indul, Kamiros Skala-t.Először azt hittem, hogy Kamirosban van, ezért mentem Lardosból, ahol élek, északra Kolymbia felé és elértem Kamiros-t.Nos, Kamiros nem Kamiros Skala, a kikötő nincs ott, ahol azt hittem, hogy lesz 🙂 Szóval elindultam a tengerparton vissza dél felé és 20 perc múlva elértem Kamiros Skalát. 1 óra helyett körülbelül 1,5 / 2 órát vett igénybe, hogy eljussak a kikötőig. De most már tudtam, hogy először délre kell mennem és igy nem fogok extra mérföldeket tenni …Ez egy kis kikötő, körülbelül 3 kirándulóhajó cég van, a legtöbb hajó 9.00 / 9.15 körül indul. Vettem egy jegyet a legnagyobb hajóra, amelynek 9.15-kor kellett volna indulnia és természetesen nem igy történt:) Mivel volt egy busz, tele orosz turistákkal, akik nem érkeztek meg időben. Tehát egy fél órás késéssel elhagytuk a kikötőt és kb. egy órát vett igénybe Chalki-szigetére az út.

A hajó 16: 00-kor jött vissza Chalki-ból, így körülbelül 5 óránk volt, hogy mindent lássunk. Azt kell mondanom, 5 óra elég, sőt, kicsit sok is. Szinte egy szál turista sincs ezen a kis szigeten, tehát ha szeretitek a csendet, akkor ideális a számotokra. Számomra kicsit túl csendes volt. Nem tudom, mit tennék, ha itt 5 óránál többet kéne eltöltenem.

image
The Harbour seen from the ship
image
You can find plenty of Restaurants at the Harbour

image
The Kania Beach – beach bar
image
RED
image
White
image
My favourite house

What can you do on Chalki?

You can stay at the port and walk around the small houses in the narrow streets, eat something in one of the dozens restaurants. There is also a small beach that can be reached on foot from the port in 10 minutes, the Pontamos Beach. First I went there but neither the weather was that nice nor did the beach seem so exciting so I turned back and returned to the harbour.

You can also take the bus (it doesn’t leave that often, about 3 times a day) and go to one of the more far beaches. I did so and went to the Beach Kania, the ride took about 15 minutes. It is not so far, the whole island is about 28 km2, but walking in that heat can be tiring. The ticket cost 3 EUR there and back so everyone can survive it.
Kania is a tiny cute beach with sun beds, sun umbrellas and a beach bar. The water was crystal clear, turquoise blue. And it wasn’t full of tourists, you could swim without bumping into someone 🙂

After half an hour I decided I would rather go back to the harbour because I was hungry and I wanted to take some pictures of the colourful houses. It was a good idea! Such clear streets and renovated houses I haven’t seen for a long time. Not even on Symi, which is very similar to Chalki. And the houses had real colours, real and strong colours. Red, blue, green, orange, white… Many many colours. My favourite one was the yellow one with the white/blue windows and the pink flowers around it (check my pictures).

To see these magnificent vibrant houses this island is worth a visit!!!

Mit lehet csinálni Chalki szigetén?

A kikötőben lehet maradni, lehet sétálni a kis házak között a keskeny utcákon, enni valamit a több tucat étteremben. Van egy kis strand, amely megközelíthető gyalogosan 10 perc alatt a kikötőtől, a Pontamos strand. Először oda mentem, de az időjárás nem volt olyan jó,és a tengerpart sem tűnt olyan izgalmasnak, így visszafordultam és visszatértem a kikötőbe.

El lehet menni busszal (nem gyakran megy, napi 3-szor) az egyik távolabbi strandhoz. Én igy tettem és elmentem a Kania-strandra, az út kb. 15 percet vett igénybe. Nincs messze a kikötőtől, az egész sziget mintegy 28 km2, de a gyaloglás a hőben fárasztó.A jegy ára 3 EUR, oda és vissza, így mindenki túlélheti. Kania egy apró tengerpart, napozóágyakkal, napernyőkkel és strandbárral. A víz kristálytiszta, türkizkék. És nem volt tele turistákkal, úszhatnak anélkül, hogy valaki Nektek menne 🙂

Fél óra múlva úgy döntöttem, inkább vissza megyek a kikötőbe, mert éhes voltam és néhány képet akartam csinálni a színes házakról. Jó ötlet volt! Tiszta utcák és felújított házak, amelyeket nem gyakran lehet látni. Még Symin sem, ami nagyon hasonlít Chalki-ra. És a házak valódi és erős színekkel rendelkeztek.
Vörös, kék, zöld, narancssárga, fehér … Sok sok szín. A kedvencem a sárga volt a fehér / kék ablakokkal és a rózsaszín virágokkal körülvéve (nézzék meg a képeket).Hogy láthassátok ezeket a csodálatos élénk házakat, érdemes ezt a szigetet meglátogatnotok!

More about Rhodes / Több bejegyzés Rodoszról:

Rhodes – Butterfly valley, Seven Springs, Filerimos Monastery & Monolithos Castle / Rodosz – Pillangó völgy, Hét forrás, Filerimos kolostor & Monolithos vára

The Top Most Beautiful Beaches on Rhodes / A legszebb strandok Rodoszon

Visiting the Island of Symi from Rhodes / Látogatás Rodoszról Symi szigetére

Rhodes – Something Different and Unusual – An Abandoned Sanatorium and the Mussolini Villa / Rodosz – másképp – Egy elhagyatott szanatórium és a Mussolini Villa

Vicky

I’m glad you’re here! I hope you liked and interested in this post. If so, I will be very pleased when you click Like and share the entry with friends! This is important to me because it shows that it is worth to write further. Thank you 🙂
Örülök, hogy itt vagytok! Remélem tetszett és érdekelt ez a bejegyzés. Ha igen, nagyon örülnék, ha rákattintanátok a Like-ra és megosztanátok az írást barátaitokkal! Ez fontos számomra, mert azt mutatja, hogy érdemes tovább írnom. Köszönöm 🙂

You can follow me and like my Facebook page here / Követhettek Facebook-on itt: https://www.facebook.com/memoriesofatraveladdictchick/

You can see my instagram Photos here / Itt láthatjátok az instagram fotóimat: https://www.instagram.com/victoria_lengei/

image
Orange/Blue/White
image
Yellow/Blue/White
image
Flowers
image
I love colours
image
One of the Churches
image
Colourful Houses
image
Red/Blue/Brown

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.